Pats boem paaf, zittingsaovond alaaf!

Een zaal vol met leden en geweldige artiesten, wat hebben we genoten!

De artiesten van deze zittingsavond:

 • De jeugdliedjeszangers
 • De liedjeszangers
 • Theo Snellen (3e plaats bij het buutkampioenschap 2017)
 • Wim Hendriks (Waer of gen waer)
 • Thei Heldens met zijn verhaal over het Aendekuulke
 • Pierre van Helden met “het beste paerd”
 • Pats Boem Paaf

Het dak ging er nog net niet af, maar het scheelde niet veel! Is dat geluk of pech voor Henk Cox? Dat mag ie zelf invullen.

Kortom, een geweldige avond, mooier kon het niet zijn. Met dank aan Lindy en Patricia voor de geweldige organisatie en de presentatie.

Foto’s van deze avond zijn op Facebook te vinden.

Zittingsavond 2019

Zaterdag 5 januari is het weer zover, onze jaarlijkse zittingsavond. De avond begint om 20.00 uur, zoals altijd in zaal Cox. Jullie kunnen wederom gaan genieten van een prachtige avond. De avond is bestemd voor onze leden met hun partners, en uiteraard mag onze jeugd ook meekomen met hun ouders.

De avond is georganiseerd door Patricia Kohlen en Lindy Lenssen en ook de presentatie is in hun handen.

Jaarvergadering maandag 26 maart 19.30 uur

Beste buurtgenoten/leden

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op maandag 26 maart 2018 in zaal Cox.
Aanvang 19.30 uur.

Na afloop van de vergadering is er voor de liefhebbers kienen met wederom prachtige prijzen.

We hopen op een goede opkomst voor zowel de vergadering alsook het kienen.

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verslag van de vergadering 3 april 2017
 3. Verslag van de secretaris
 4. Verslag van de penningmeester
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing.
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Toon Jacobs
  2. Het bestuur heeft Linda van Houtum-Lenssen (Herstraat 36) en Wil Curvers (Herstraat 40) bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur.
  3. Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 48 uur vóór de vergadering aanmelden bij het bestuur.
 8. Voorstellen, suggesties activiteiten nieuwe seizoen
 9. Mededelingen bestuur: Jump XL, familiedag
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Namens het bestuur van Buurtvereniging Herstraat

Met vriendelijke groet,
Gerd van der Sterren-Gerats, secretaris

Uitslag Horster kwis

Afgelopen vrijdag was de uitslag van de Horster Kwis.

Jos en Jean Bos gingen er namens/voor de buurtvereniging naar toe.

We zijn op de 49e plaats geëindigd.
De antwoorden van de kwis staan op de website van de Horster kwis.

Voorwaar geen slechte prestatie, voor onze eerste deelname hieraan.

De antwoorden op alle vragen zijn binnenkort te vinden op de website van de Horster Kwis.

 Voor wat betreft het antwoord op de vraag: wat is Brötele: dat is een verzonnen woord en betekent dus niks.

 De volgende Horster kwis is op vrijdag 28 december.

Noteer dus vast in je agenda, want wat mij betreft: we zijn er weer bij.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

 

Gerd van der Sterren

 

 

Zittingsavond

Beste mensen,

 

A.s. zaterdag is het dan zover, onze jaarlijkse zittingsavond.

De avond begint om  20.00 uur, zoals altijd in zaal Cox.

Intussen zal het programma  bij iedereen bezorgd zijn en kunnen jullie je opmaken voor een prachtige avond.

De avond is bestemd voor onze leden met hun partners, en uiteraard mag onze jeugd ook meekomen met hun ouders.

De avond is georganiseerd door Patricia Kohlen en Lindy Lenssen.

Klik op onderstaande afbeelding om het programma te bekijken.