Jaarvergadering maandag 26 maart 19.30 uur

Beste buurtgenoten/leden

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op maandag 26 maart 2018 in zaal Cox.
Aanvang 19.30 uur.

Na afloop van de vergadering is er voor de liefhebbers kienen met wederom prachtige prijzen.

We hopen op een goede opkomst voor zowel de vergadering alsook het kienen.

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verslag van de vergadering 3 april 2017
 3. Verslag van de secretaris
 4. Verslag van de penningmeester
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing.
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Toon Jacobs
  2. Het bestuur heeft Linda van Houtum-Lenssen (Herstraat 36) en Wil Curvers (Herstraat 40) bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur.
  3. Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 48 uur vóór de vergadering aanmelden bij het bestuur.
 8. Voorstellen, suggesties activiteiten nieuwe seizoen
 9. Mededelingen bestuur: Jump XL, familiedag
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Namens het bestuur van Buurtvereniging Herstraat

Met vriendelijke groet,
Gerd van der Sterren-Gerats, secretaris